روند جدید دریافت پذیرش از موسسات آموزش عالی فرانسه

 
A partir du 1er mars
Année 2015

از امسال فرآیند اخذ پذیرش از دانشگاه های دولتی فرانسه ، مدارس مهندسی، مدارس هنر و مدارس بازرگانی و تجارت ساده تر می شود.

این فرآیند  شامل مقاطع : لیسانس (سال دوم و سوم)، فوق لیسانس می باشد و فقط از طریق دفتر اطلاع رسانی دانشجویی سفارت فرانسه در تهران (کامپوس فرانس ایران) امکان پذیراست.

-تاریخ  ثبت پرونده آنلاین :

۱۰ اسفند ۱۳۹۳ تا ۱۰ اردیبھشت ۱۳۹۴

*توجه*

قبل از اتمام تاریخ ثبت نام آنلاین جھت گرفتن مدرک زبان فرانسه اقدام نمایید. مدارک مورد قبول نظیر:

TCFTP-DELF&DALF TP-TEFTP

جھت اطلاع از تاریخ ونحوه ثبت نام در امتحانات :

www.ambafrance-teheran-culture.com

مراحل اخذ پذیرش :

۱-ایجاد پرونده آنلاین توسط دانشجو و انتخاب دانشگاه ھا :

لینک ثبت نام از تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ فعال خواھد شد

www.iran.campusfrance.org

۲-تایید پرونده توسط دفتر اطلاع رسانی دانشجویی سفارت فرانسه

۳-گرفتن جواب پذیرش از سوی دانشگاه ھا

۴-درخواست ویزای دانشجویی  

 جهت کسب اطلاعات : تلفن 41/43/44 /66705040          

داخلی 3               

و شماره :

09334546853

روزهای یکشنبه تا پنج  شنبه ساعت 11 تا 13

www.iran.campusfrance.org        

Adresse:
Place Ferdowsi,rue Abiverd
impasse Kimia
Téhéran
Iran