Visa Court Séjour, Iran

خبر فوری :

 

قابل توجه متقاضیان ویزاهای کوتاه مدت ، برای دریافت این گونه ویزاها که شامل :

-        ویزای کوتاه مدت کلاس های  زبان و یا دوره های تحصیلی (طول دوره کمتر از سه ماه)

-        ویزای کوتاه مدت دوره های کارآموزی (طول دوره کمتر از سه ماه)

-        ویزای شرکت در آزمون و یا کنکور (با داشتن دعوتنامه)

میباشد ، زین پس  بایستی از طریق دفتر و سایت کامپوس فرانس اقدام نمایند.