جلسه اطلاع رسانی مستر1/مستر2/دکترا

 
16 و 17 آذر
جلسه اطلاع رسانی دانشجویی

جلسه اطلاع رسانی مستر 1 در تاریخ 8 دسامبر (17 آذر) برگزار میشود.

جلسه اطلاع رسانی مستر 2 و دکترا در تاریخ 7 دسامبر(16 آذر) برگزار میشود.

برای ثبت نام جلسات بر روی لینک ثبت نام کلیک کنید.

Address:
بخش فرهنگی سفارت فرانسه - ساختمان شماره 2
میدان فردوسی - خیابان ابیورد - بن بست کیمیا - پلاک 8
تهران
Iran