مسکن

یافتن مسکن مناسب 

پیش از آغاز جستجولازم است، با توجه به بودجه، مدت اقامت ونوع تحصیلات خود،  مشخص کنید درپی چه نوع مسکنی هستید. 

قیمت مسکن در فرانسه بسیار متنوع است، اما دانشجویان خارجی در این کشور می توانند همسان دانشجویان فرانسوی از کمک هزینه مسکن بهره مند شوند. 

طبیعی است که اطمینان از داشتن مسکنی مشخص در فرانسه،  قبل از عزیمت به این کشور،  خاطرشما را آسوده تر می کند. این آسودگی خاطر با ذخیره اتاق در یکی از خوابگاه های دانشگاهی CROUS (هر چند که این مسکن ها اغلب برای بورسیه های دولت فرانسه یا دانشجویان شرکت کننده در برنامه های مبادلات در نظر گرفته می شوند)  یا با پذیرفته شدن در مدرسه ای با خوابگاه اختصاصی فراهم می شود . در عین حال که امضاء قرارداد اجاره یا سپردن ضمانت فردی نیزمی تواند با مشکل رو به رو شود. 

به همین دلیل شماری از دانشجویان در نخستین هفته های اقامت در فرانسه، ترجیح می دهند در محلی موقتی اقامت کنند . در این مدت می توانند به جستجوی یک مسکن دائمی بپردازند. 

ما مجموعه ای از لینک های مفید را، شهر به شهر، در سایت های بسیار متنوع  برای شما گردآوری کرده ایم که همواره می توانند در زمینه مقصد نهایی شما برای ادامه تحصیل در فرانسه اطلاعات و مشاوره های مفیدی  را در اختیارتان قرار دهند.