مسکن خصوصی

مسکن در بخش خصوصی 

این شکل اسکان بیشترین میزان استقلال و انعطاف پذیری را امکان پذیر می سازد 

این نوع اسکان،  انتخاب محل و نوع مسکن با شماست، به طور مثال به شما امکان می دهد از سرزندگی و سرگرمی های رایج در مرکز شهر بهره مند شوید. این نوع مسکن مناسب دانشجویان به نسبت خودکفا و به اندازه کافی خو گرفته با زندگی اجتماعی است.  

این قبیل مسکن را می توان یا مستقیما از موجراجاره کرد یا از طریق واسطه ها یا آژانس های معاملات ملکی. 

چنانچه از طریق آژانس های معاملات ملکی معامله می کنید باید مبلغی اندکی کمتر از اجاره بهای یک ماهه را به عنوان حق الزحمه به آژانس بپردازید. این قبیل خانه ها هم خالی اجاره داده می شوند هم مبله. یافتن چنین مسکنی قبل از رسیدن به فرانسه معمولا دشوار حتی غیر ممکن است مگر اینکه کسی را در محل داشته باشید. 

اما پس از ورود می توانید از موسسه آموزشی خود یا سرویس های کمک به دانشجویان خارجی که در اکثر شهرهای دانشگاهی فعال اند کمک بگیرید. 

قرارداد اجاره معمولا برای مدت یک سال تنظیم می شود. با اینحال می توانید در صورت دادن یک پیش آگهی سه ماهه برای خانه های خالی و یک ماهه برای خانه های مبله، مکان مورد اجاره را قبل از موعد مقررتخلیه کنید. 

لزوم معرفی یک ضامن اغلب مساله ساز است. در بعضی از شهرها و مناطق نهادها یا مراجعی وجود دارند که خدماتی ارائه می کندد که می تواند جایگزین این ضمانت شود. 

با مراجعه به سرویس اسکان دهی موسسه آموزشی خود، سرویس کمک به دانشجویان خارجی شهر یا       CROUS می توانید اعلامیه های مربوط به اجاره این قبیل مسکن ها را به دست آورید. 

همخانگی 

همخانه شدن چند دانشجو بیش از پیش متداول و جایگزین اجاره نشینی انفرادی شده است . در این حالت چند دانشجو دراجاره یک آپارتمان یا خانه با هم شریک می شوند. اغلب ارزان تر از مسکن انفرادی است و امکان آشنایی با دانشجویان فرانسوی یا سایردانشجویان خارجی را فراهم می کند. 

هر یک از همخانه ها می تواند از کمک هزینه اجاره استفاده کند به شرطی که نام اش در اجاره نامه قید شده باشد. 

اجاره مسکن در بخش خصوصی 

اجاره بها : با تئجه به کیفیت مکان، موقیت محل و تسهیلات ارائه شده، اجاره بها بسیار متغیر است. در پاریس بهای اجاره به طور متوسط 20 یورو برای هر متر مربع است. معمولا در شهرستان ها اجاره بها پایین تر است  

ودیعه : یک ماه اجاره

ضمانت فردی :  ضمانت ضامنی ساکن اتحادیه اروپا الزامی است. در این قبیل موارد سپردن ودیعه به عنوان ضمانت پرداخت اجاره بها نیز مطالبه می شود. درآمد ماهانه مستاجر باید به طور متوسط 3 برابر اجاره بها باشد. در بعضی موارد (دانشجویان بورسیه دولت فرانسه، حقوق بگیران) ممکن است دولت این ودیعه را پرداخت کند و در مقام ضامن، پرداخت اجاره بها و هزینه های شارژ را ضمانت کند.     

ذخیره جا از راه دور : در صورت توافق با موجر و پرداخت مبلغی به عنوان ضمانت ذخیره مکان امکان پذیر است . این کار اغلب دشوار است و چندان توصیه نمی شود : احتمال از دست دادن مبلغ ودیعه، در صورت انصراف از اجاره، هست

کمک هزینه مسکن دانشجویی (ALE) : چنانچه مسکن واجد شرایط  لازم  و رعایت مقررات باشد (حداقل 9 متر مربع مساحت)،  امکان پذیر است.