Cités-U

خوابگاه های دانشگاهی 

خوابگاه های دانشگاهی ( که اصطلاحا در فرانسه آن ها را Cités-U می گویند) توسط سازمان های دولتی اداره می شوند. 

در فرانسه مراکز منطقه ای فعالیت های دانشگاهی و آموزشی (CROUS) خوابگاه های دانشگاهی را اداره می کنند. این خوابگاه ها یا در محوطه دانشگاه قرار گرفته اند یا در شهر و با اعمال ضوابط اجتماعی بسیار سختگیرانه واگذارمی شوند. 

خوابگاه های  CROUS مقرون به صرفه ترین نوع مسکن محسوب می شوند : اجاره ماهیانه از 120 یورو برای یک اتاق تا 350 یورو برای یک استودیو در نوسان است. تعداد این قبیل  مسکن ها نسبتا محدود است و اولویت واگذاری با دانشجویان بورسیه دولت فرانسه است. 

از سوی دیگر تعدادی از دانشگاه ها قراردادی برای واگذاری اتاق هایی به دانشجویان خارجی مشمول برنامه های مبادله یا همکاری با CROUS منعقد کرده اند. بعضی از موسسات آموزشی تعدادی اتاق برای دانشجویان بین المللی پذیرفته شده در سال دوم مستر یا دوره دکترا در نظر می گیرند.  چنانچه مشمول یکی از این موارد هستید،  اطلاعات لازم را از موسسه خود یا نهاد اعطا کننده بورس کسب کنید. 

در سایر موارد، شانس به دست آوردن خوابگاه CROUS بسیار کم است. با این حال می توانید پس از ورود به فرانسه  از CROUS درخواست خوابگاه کنید چرا که،  در طول سال تحصیلی،  احتمال دارد بعضی از واجدین شرایط انصراف دهند. 

در خوابگاه های دانشگاهی 

اجاره بها : از120 تا 350 یورو در ماه بسته به نوع خوابگاه

ودیعه : یک ماه اجاره

ضمانت فردی :  ضمانت ضامنی ساکن اتحادیه اروپا الزامی است

اسکان موقت یا کوتاه مدت : امکان پذیر نیست، قرارداد اجاره برای اتاق ، 9 ماهه و برای استودیو 12 ماهه است مگر در طول تابستان.

ذخیره جا از راه دور :  خیر 

کمک هزینه مسکن دانشجویی (ALE) : امکان پذیر است