تاییدیه ویزای بلند مدت- اجازه اقامت VLS-TS

تاییدیه ویزای بلند مدت- اجازه اقامت VLS-TS 

دارندگان ویزای بلند مدت- اجازه اقامت VLS-TS  نیاز ندارند در بدو ورود به فرانسه از پلیس اجازه اقامت دریافت کنند. هر چند که VLS-TS  باید نهایتا مورد تایید قرار بگیرد. 

روند گرفتن تاییدیه 

دارندگان  VLS-TSباید یک سری مراحل را در اداره فرانسوی مهاجرت و الحاق  (OFII) طی کنند. 

به ویژه به محض ورود به فرانسه باید مدارک زیر با پست سفارشی با درخواست اعلام وصول کتبی(LRAR) به نشانی   OFII ارسال شوند: 

·        فرم درخواست گواهی OFII که از طرف مرجع صادر کننده ویزا در اختیارشما قرارداه شده است

·        کپی صفحات گذرنامه شامل صفحه مشخصات صاحب گذرنامه، مهر ورود به خاک فرانسه یا به فضای شنگن 

OFII در پاسخ نامه ای ارسال می نماید و در آن از متقاضی دعوت می کند تا برای انجام معاینات پزشکی و احتمالا یک دیدار پذیرشی مراجعه نماید. 

موارد استثنایی 

1-    دانشجویانی که دریک  موسسه آموزشی در پاریس تحصیل خواهند کرد باید این مدارک را به هسته پذیرش واقع در سیته بین المللی دانشگاهی پاریس (CIUP) واقع در 17, boulevard Jourdan, 75014 Paris ارائه دهند.

2-    بعضی از موسسات آموزشی ( اکثر دانشگاه ها) تفاهم نامه ای با OFII امضاء کرده اند 

در چنین حالت ، مدارک باید به دفتر دانشجویان خارجی موسسه آموزشی مربوط تحویل داده شود. اکیدا توصیه می شود قبل از ورود به فرانسه اطلاعات لازم در این خصوص را از موسسه آموزشی ای که در آن پذیرفته شده اید کسب نمایید.

در هر حالت باید مبلغ 55 یورو پرداخت نمایید.