مدارس مهندسی

مدرسه های مهندسی

 

دوره های قوی آموزش علمی و عملی در ارتباط با دنیای صنعت 

فرانسه به داشتن سطحی بالا دررشته های مهندسی شناخته شده است 

در رشته های مهندسی در فرانسه آموزش سطح بالای نظری در حوزه های علمی با تجربه عملی حرفه مهندسی در هم آمیخته اند. ارتباطات تنگاتنگ مدرسه های مهندسی با دنیای صنعت از نقاط قوت نظام آموزشی و حرفه ای این رشته در فرانسه است. 

در فرانسه بیش از 250 مدرسه مهندسی فعالیت می کنند. این مدرسه ها به طور منظم مورد بازرسی کمیسیون ملی عناوین مهندسی (CTI) قرارمی گیرند که مدرک های صادر شده توسط این مدرسه ها را ارزیابی می کنند. این مدرسه ها مجمعی با عنوان (CDEFI) دارند. 

این مدرسه ها درمجموع،  تمامی حوزه های علوم مهندسی را پوشش می دهند اما معمولا، هر کدام، در یک حوزه مشخص تخصص دارند (آن ها را می شود به دپارتمان های یک دانشگاه خارجی تشبیه کرد). 

ادامه تحصیل دراین مدرسه ها از طریق بررسی پرونده داوطلب، شرکت در امتحانات یا کنکورامکان پذیراست. 

شهریه مدرسه های دولتی مهندسی حدود 500 یورو در سال است. 

مدرسه های مهندسی و پژوهشی

برخی از مدرسه های مهندسی در مقطع دکترا دوره های پژوهشی ارائه می کنند و بدین طریق دست یابی به مدرک دکترا در علوم مهندسی را فراهم می آورند. این دوره ها در آزمایشگاه های مدرسه های مهندسی و اغلب با همکاری دانشگاه ها و نهادهای صنعتی سطح بالا تدریس می شوند. 

Campusfrance  برنامه n+i را معرفی می کند 

در فرانسه، شبکه n+i کنسرسیومی است متشکل از بیش از 70 مدرسه مهندسی. این برنامه شامل دانشجویان یا مهندسان جوان خارجی دارای حداقل مدرکی معادل کارشناسی (Bachelor) می شود.

 

·        محتوای علمی و فنی بسیار قوی

·        دوره آموزشی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی (مستر« n+i »)

·        دوره های آموزشی در مدیریت و علوم اداری

·        آموزش زبان های خارجی (فرانسه، انگلیسی اجباری و امکان ادامه مکالمه به زبان مادری). 

نقش موسسات بازرگانی و صنعتی درطول دوره آموزشی دانشجویان بسیار مهم است چرا که مهندسان n+i را چه از طریق کارورزی چه از طریق مشارکت مستقیم در پروژه ها یشان، در شرایط واقعی کاری قرار می دهند.