دوره های ارایه شده به زبان انگلیسی

 
Programs taught in english

دوره هایی که به زبان انگلیسی تدریس می شوند 

کاتالوگ دوره های آموزش عالی به زبان انگلیسی Campusfrance حدود 600 دوره را به دانشجویان انگلیسی زبان معرفی می کند. 

جذب تعداد بیشمار دانشجویان از سرتاسر دنیا به فرانسه نه تنها موید کیفیت عالی آموزش عالی در این کشور است بلکه موید کیفیت بالای زندگی، غنای فرهنگ فرانسوی و پنجره ای به سوی 27 کشور اروپایی نیز می باشد. این نکته در عین حال به دانشجویان اطمینان می دهد که برای ادامه تحصیل در فرانسه نیاز به تسلط به زبان فرانسوی ندارند. امروزه، شمار زیادی از دوره های معرفی شده در این کاتالوگ به زبان انگلیسی تدریس می شوند.       

.برای مشاهده رشته ها و هزینه تمام شده تحصیلات به زبان انگلیسی میتوانید به آدرس سایت مراجعه نمایید،لطفا کلیک نمایید