آیا قصد ادامه تحصیل در شهر پاریس را دارید؟

مقدمات اقامت خود را از طریق سایت رسمی فراهم کنید.

اطلاعات بیشماری در زمینه مسکن، ثبت نام دانشگاه، بورسهای تحصیلی و مراحل اداری به زبان های فرانسوی، انگلیسی و اسپانیولی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.