نحوه ثبت نام دردانشگاه

به وب سایت ثبت نام جلسات اطلاع رسانی بخش دانشجویی بخش فرهنگی سفارت فرانسه خوش آمدید.
شما می توانید با ورود به منوی "لیست جلسات مشاوره" موجود در منوی "جلسات مشاوره" ، این جلسات را مشاهده و در آنها ثبت نام کنید.
همچنین در صورتی که در جلسه اطلاع رسانی ای ثبت نام کرده اید و مایل به لغو ثبت نام خود هستید، تا 2 روز قبل از گذشتن تاریخ برگزاری جلسه، با ورود به منوی "پیگیری جلسه ثبت نام شده" موجود در منوی "جلسات مشاوره" ، می توانید ثبت نام خود را لغو کنید.