Lokaviz : Logement privé ou en Résidence CROUS
Lokaviz
Venue:Iran
Theme:Logement

سایت لوکاویز امکان جستجو و انتخاب مسکن در فرانسه را برای دانشجویان فراهم می سازد. هر ساله بیش از شصت هزار دانشجو مسکن مناسب با شرایط خود را از طریق این سایت پیدا می کنند.

برای شروع کافی ست بر روی این سایت حساب کاربری باز کنید و برای توانایی ارتباط با موجر علاوه بر این حساب، نیاز به یک نامه ثبت نام در یکی از مراکز آموزش عالی فرانسه دارید.

Address:
Iran