Inscription TCF-DAP 2019
Inscription TCF-DAP 2019

ثبت نام در این آزمون زبان برای گروههای زیر می باشد :

 

درخواست پذیرش در سال اول تمامی رشته ها در دانشگاه

درخواست پذیرش در لیسانس و فوق لیسانس رشته معماری در مدارس معماری

 


Address:
Iran