ساعات کاری جدید دفتر کامپوس فرانس

 
Nouveaux Horaires
Nouveaux Horaires à partir du 15 septembre 2018!
Venue:Iran
Theme:CampusFrance, Manifestation CampusFrance

ساعات کاری جدید دفتر کامپوس فرانس از ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۸ :

همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۷ بعد از ظهر

برای اطلاع از ساعت کاری دیگر بخش‌ها میتوانید به لینک  زیر مراجعه کنید :

مرکز زبان فرانسه تهران

Address:
Iran