17/05/2018
آخرین فرصت جهت پرداخت هزینه بررسی پرونده داوطلبی
Venue:Iran

آخرین فرصت جهت پرداخت هزینه بررسی پرونده داوطلبی :

دانشجویانی که تاکنون موفق به پرداخت هزینه بررسی پرونده داوطلبی نشده اند تا روز پنج شنبه 27 اردیبهشت فرصت دارند تا نسبت به پرداخت وجه مورد نظر اقدام نمایند.

در صورت عدم پرداخت تا تاریخ مورد نظر، پرونده داوطلب مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

با تشکر

Address:
Iran