تمدید فراخوان بورس های سفارت فرانسه در ایران

 
تمدید تاریخ نهایی ارسال پرونده و مدارک : 30 آوریل 2018
Bourse de l'Ambassade de France en Iran

سفارت فرانسه همچون سال های گذشته فرصت بهره مندی از بورس های تحصیلی دوره دکتری و پسا دکتری را در اختیار دانشجویان دکتری و اساتید دانشگاه های ایران قرار داده است.

بورس‌های دکتری

فراخوان 2019/2018 

سفارت فرانسه در ایران به دانشجویان دکتری و یا دارندگان مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه های ایرانی‌ بورس‌های تحصیلی‌ دکتری در رشته‌های زیر اعطأ می‌‌نماید:

- علوم پایه و مهندسی‌

- علوم انسانی‌ و اجتماعی

- زبان و ادبیات فرانسه

 

بورس‌های پسا دکتری

فراخوان 2018/2019

سفارت فرانسه در ایران به اساتید و محققان ایرانی‌ بورس‌های پسا دکتری در رشته‌های زیر اعطأ می‌‌نماید:

- علوم پایه و مهندسی‌

- علوم انسانی‌ و اجتماعی

 

تاریخ نهایی ارسال پرونده:

قبل از 30 آوریل 2018

 

جهت اطلاعات بیشتر بر روی پیوندهای زیر کلیک نمایید :

نسخه فارسی

نسخه فرانسه

Address:
Iran