معرفی برنامه ی جدید بورس دوره های مدرک دوگانه دکترای ترددی بین فرانسه و ایران

 
تاریخ نهایی ارسال پرونده و مدارک : 15 آوریل 2019
Bourse de l'Ambassade de France en Iran

بورس دوره های مدرک دوگانه دکترای ترددی بین فرانسه و ایران

15 آوریل آخرین مهلت ارسال پرونده

این برنامه ویژه دانشجویان دکتری است که در دانشگاههای زیر ثبت نام کرده اند :

ـ دانشگاه تهران

ـ دانشگاه شهید بهشتی

ـ دانشگاه صنعتی امیر کبیر

ـ دانشگاه صنعتی شریف

ـ دانشگاه مشهد

ـ دانشگاه تبریز

ـ دانشگاه تربیت مدرس

ـ دانشگاه اصفهان

برنامه ی بورس دوره های مدرک دوگانه دکترای ترددی که توسط کمیته مشترک علمی میان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه در نوامبر 2017 (آذر ماه 1396) در تهران برنامه ریزی و برگزار شد، از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران و سفارت فرانسه در ایران تامین اعتبار می شود.

این بورس ویژه‌ی دانشجویانی است که در برنامه‌ی رساله ی دکتری مشترک (رساله ی کوتوتل) ثبت نام میکنند.

برنامه ی بورس دکترای دوگانه ترددی (رساله ی کوتوتل) بین فرانسه و ایران، امکان دریافت دو مدرک مجزا، یکی صادر شده از دانشگاه ایرانی و دیگری از دانشگاه فرانسوی را فراهم می آورد.

طی دوره ی 12 ماهه ی این بورس، هزینه های شش 6 ماه اول بر عهده طرف فرانسوی و 6 ماه دیگر بر عهده ایران خواهد بود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر بر روی پیوندهای زیر کلیک نمایید :

نسخه فارسی

نسخه فرانسوی

Address:
Iran