از 15 سپتامبر تا 25 اکتبر
نمایشگاه کتاب نیویورک

نمایشگاه کتاب نیویورک

Address:
محل دایمی نمایشگاهها
خیابان هارلم
نیویورک
ایالات متحده
United States