از 15 سپتامبر تا 30 سپتامبر
نمایشگاه کتاب پاریس

نمایشگاه کتاب پاریس

Address:
salon du livre
porte de versailles, hall1
Paris
France