بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 
از 30 شهریور تا 15 مهر 1390
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

نمایشگاه بین المللی کتاب تهرن با 24 دوره برگزاری یکی از معتبرترین نمایشگاه های بین المللی در سراسر جهان است. حضور بیش از 2 هزار ناشر داخلی و 1700 ناشر خارجی و بازدید بیش از 5 میلیون نفر از این نمایشگاه،  اعتبار فوق العاده ای به آن بخشیده است.

Address:
شبستان اصلی
بزرگراه رسالت،مصلای تهران
تهران
Iran