قابل دسترس برای همه دانشجویان در سراسر دنیا

به دلیل کیفیت بالای آموزش عالی

 

آموزش عالی در فرانسه : در دسترس هم و یکی از بهترین ها در جهان! 

کیفیت بالای آموزش عالی در فرانسه در سراسر جهان شناخته شده است. موسسات آموزش عالی فرانسه، چه در رده بندی شانگهای  چه در رده بندی های فاینانشیال تایمز، تایمز یا یوروپین ریپورت آن سایسنس اند تکنالاجی وابسته به کمیسیون اروپایی،  همواره در صف اول قرار دارند. 

سرمایه گذاری سالانه فرانسه در حوزه آموزش بسیارعظیم است :

ردیف اول هزینه های بودجه کشور به آموزش اختصاص داده می شود،  یعنی بالغ بر 20%  کل بودجه. 

این هم یکی دیگر از تناقضات فرانسوی : یکی از بهترین آموزش های عالی در سطح جهانی در عین حال یکی از قابل دسترس ترین آنها از نظر هزینه های مالی نیز هست. 

موفقیت های صنعتی، فنی و علمی فرانسه (فضا، حمل و نقل، پزشکی، ریاضیات)، رقم برندگان جایزه نوبل یا نشان فیلد بیانگر آن است که فرانسه یکی ازپویاترین قطب های ابداع و پژوهش در جهان به شمار می آید. 

آموزش عالی در فرانسه، بر پایه آزمایشگاه های تحقیقاتی معتبر یا مهارت حرفه ای  کارآمد استوار است :رشته تحصیلی شما هر چه باشد، همواره  با بهترین کارشناسان آن رشته در ارتباط خواهید بود.