برای درخواست اقامت در خوابگاه دانشجویی، فرد متقاضی باید در تاریخ مشخصی‌ از سال ، ۱۵ ژانویه تا ۳۰ آوریل، پرونده ای با عنوان DSE ,Dossier social étudiant تشکیل دهد.

همانطور که پیداست این درخواست بایستی قبل از مشخص شدن نتایج پذیرش شما در موسسات آموزش عالی‌ فرانسه انجام پذیرد. هر فرد تنها مجاز به تشکیل یک پرونده می‌باشد که این پرونده  DSE  این امکان را به فرد میدهد تا چندین انتخاب حتی در یک مرکز آموزشی داشته باشد. این انتخابها بر حسب اولویت و با توجه به امکان ظرفیت بررسی میشوند.

در فاصله زمانی‌ ۱۵ روز از درخواست شما بر روی سایت، CROUS پرونده کاغذی درخواست شما را که در بر گیرنده انتخابهای شما می‌باشد، از طریق پست ارسال مینماید. در این زمان بایستی پرونده کاغذی امضا شده به همراه مدارک خواسته شده در فرم به CROUS ارسال شود که در ادامه CROUS پاسخ قطعی  رزرواسیون را به فرد از طریق پست اعلام می‌کند که میتواند شامل ردّ، قبولی و یا درخواست انتظار باشد. در این مورد آخر، پاسخ متعاقباً به فرد اعلام میشود  که معمولا پس از زمان مشخص شدن اسکان دانشجویان در ماه ژوئن  می‌باشد. به دانشجویانی که قصد تحصیل و اقامت در فرانسه را دارند توصیه میشود که سایت اینترنتی CROUS شهر مورد نظر خود را قبل از درخواست مطالعه نمایند.

برای پیدا کردن نزدیکترین خوابگاه دانشجویی به محل تحصیل میتوانید به آدرس زیر مراجعه نمائید:

Carte des cités U