19-20 مهر
همایش بین المللی،سخنرانی و میزگرد

به مناسبت سیصدمین سال تولد ژان ژاک روسو، گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه، همایش بین المللی روسو در دنیای امروز را برگزار می نماید. سخنرانی و میزگردها به زبان فرانسه برگزار می شود.

ورود برای علاقه مندان به شرکت در این همایش آزاد است.

پست الکترونیک : rousseau2012@ut.ac.ir

تلفن تماس : 61119139-021

Address:
دانشکده زبان هاوادبیات خارجی دانشگاه تهران-تالارخلیج فارس
خیابان کارگرشمالی،بین خیابان پانزدهم وشانزدهم،دانشکده زبان هاوادبیات خارجی دانشگاه تهران
طبقه دوم،اطاق 212
تهران
Iran