فراخوان 2014-2013

فراخوان بورسهای تحصیلی ایفل

آخرین مهلت برای ارسال مدارک به کامپوس فرانس، تاریخ 9 ژانویه 2013 میباشد.

این برنامه در سال 1999 و بوسیله وزارت امور خارجه پیشنهاد و آغاز شده است که هدف از آن جذب دانشجویان نخبه بین المللی در دانشگاههای فرانسه و در مقاطع مستر و دکترا میباشد.

تقویم دوره 2014-2013

26 سپتامبر 2012 : قرار گرفتن پرونده ها بر روی سایت

9 ژانویه 2013 : آخرین مهلت برای ارسال مدارک به کامپوس فرانس

18 مارس 2013 : اعلام نتایج پذیرفته شدگان

قوانین و مقررات

دوره 2014-2013،لطفا کلیک نمایید

دوره 2013-2012،لطفا کلیک نمایید

پرونده ها

پرونده دوره مستر،لطفا کلیک نمایید

پرونده دوره دکترا،لطفا کلیک نمایید 

مهم : اطلاعات مربوط به پرونده ها بایستی مستقیم بر روی پرونده وارد شده و به همراه مدارک لازم ارسال شوند.

نحوه استفاده

نحوه استفاده از پرونده های مستر،لطفا کلیک نمایید

نحوه استفاده از پرونده های دکترا،لطفا کلیک نمایید

چارت کیفی

چارت کیفی برنامه ایفل،لطفا کلیک نمایید

نحوه ارزیابی

نحوه ارزیابی و امتیازدهی،لطفا کلیک نمایید

جهت فرستادن پرونده لطفا کلیک نمایید.

تماس :

Campus France - Programme Eiffel
28 rue de la Grange-aux-Belles
75010 Paris

لطفا جهت ارسال پیام، کلیک نمایید.

 

Source: 
campusfrance