یست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

 
12 تا 22 اردیبهشت 1391
نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

نمایشگاه بین المللی کتاب تهرن با 24 دوره برگزاری یکی از معتبرترین نمایشگاه های بین المللی در سراسر جهان است. حضور بیش از 2 هزار ناشر داخلی و 750 ناشر خارجی و بازدید بیش از 5 میلیون نفر از این نمایشگاه،  اعتبار فوق العاده ای به آن بخشیده است.

Address:
مصلای تهران
Iran