افرادِ زیر میتوانند جهت درخواستِ ویزای بلند مدتِ دانشجوئی اقدام نمایند :

  • داوطلبانی که دارایِ پذیرش در یکی‌ از سطوحِ لیسانس، فوقِ لیسانس و یا دکترا میباشند
  • افرادی که دارایِ پذیرشِ کلاس زبان از فرانسه هستند (لطفا توجه داشته باشید که تنها افرادی شاملِ این دسته میشوند که طولِ دوره‌ آنها بیشتر از ۳ ماه باشد)

 

این افراد باید جهت درخواستِ ویزا مراحلِ زیر را به ترتیب دنبال نمایند :

  • تشکیلِ پرونده ویزای بلند مدتِ دانشجوئی بر روی نرم افزار تحصیل در فرانسه

Etudes en France 

  • مصاحبه در دفتر کامپوس فرانسِ ایران و تحویل مدارک و هزینه مصاحبه ( 160 یورو ) در این روز

 

لطفا به نکاتِ زیر برای درخواستِ ویزا دانشجوئی توجه فرمائید :

  • پس از ایجادِ پروفایل در نرم افزارِ تحصیل در فرانسه، قسمتِ :

Je suis accepté / I am accepted 

برای درخواستِ ویزا پر و تکمیل شود و در نهایت پرونده پس از تکمیل به صورتِ آنلاین ارسال گردد.

  • قبل از تکمیل کردنِ این پرونده جهتِ درخواستِ ویزا،حتماِ فایلِ آموزشی که به همین منظور تهیه شده است مشاهده فرمائید :

Vidéo : comment remplir le dossier

  • وقتِ مصاحبه در دفترِ کامپوس فرانس توسطِ همکاران این دفتر مشخص میگردد و این کار بر عهده داوطلب نمی‌باشد
  • مدارکِ لازم جهتِ روزِ مصاحبهِ دفترِ کامپوس از طریقِ پروفایلِ داوطلب به وی اطلاع داده میشود

توجه :

افرادی که از طریقِ نرم افزار پذیرش گرفته اند بایستی‌ با نهایی کردنِ یکی‌ از انتخاب‌ها در پروفایلِ خود پرونده را به حالتِ پروندهِ ویزای دانشجوئی در آورده و سپس آن‌ را به صورتِ آنلاین ارسال نمایند

در ادامه و پس از تهیه مدارکِ ویزای بلند مدتِ دانشجویی، داوطلب با دفترِ کامپوس تماس گرفته و اعلام می‌کند که این مدارک آماده میباشند و در این حالت دفترِ کامپوس فرانس برای داوطلب وقتِ ویزا تعیین خواهد کرد.

توجه داشته باشید که در وقت تعیین شده داوطلبان بایستی به آدرس زیر مراجعه نمایند :

شرکت VFS    :

تهران، خیابان مقدس اردبیلی، مرکز تجاری پالادیوم طبقه یازدهم