پذیرش سال اول تمامی رشته ها در دانشگاه و پذیرش لیسانس و فوق لیسانس معماری در مدارس معماری

درخواست پذیرش در :

  • سال اول تمامی رشته ها در دانشگاه
  • لیسانس و فوق لیسانس رشته معماری در مدارس معماری 

2017-2018

پذیرش سال جدید تحصیلی به صورت زیر انجام میپذیرد : 

  • ثبت پرونده آنلاین توسط داوطلب و آپلود مدارک بر روی اپلیکیشن

 Etudes en France 

15 نوامبر تا 15 دسامبر ( 25 آبان تا 25 آذر )

توجه : لینک ثبت نام از تاریخ 15 نوامبر فعال میگردد.

       مدارک عمومی جهت تشکیل پرونده : 

یک قطعه عکس

رزومه

انگیزه نامه

مدارک تحصیلی لازم جهت اقدام برای سال اول لیسانس در دانشگاه *

مدرک تحصیلی لازم جهت اقدام برای لیسانس و مستر معماری در مدارس معماری**

توصیه نامه (در صورت وجود)

گواهی کار (در صورت وجود)

مدرک زبان فرانسه :

تاریخ آزمون یکی از روزهای 20 تا 24 دسامبر می باشد که تاریخ دقیق آن در روز پرداخت از طریق دعوت نامه به اطلاع داوطلب می رسد.

داوطلب در صورت دارا بودن مدرک دلف سطح ب2 از گذراندن این آزمون معاف می باشد.

لینک ثبت نام آنلاین از 17 سپتامبر برابر با 27 شهریور فعال می گردد.

هزینه آزمون :

100 یورو به همراه 200 هزار تومان 

زمان پرداخت و ارایه دعوت نامه :

21 و 22 نوامبر برابر با 1 و 2 آذر

ساعت 9 تا 13

آشنایی با نحوه پر کردن پرونده الکترونیک

  • مصاحبه داوطلب با کارشناسان دفتر کامپوس فرانس و بازبینی نسخه کاغذی مدارک آپلود شده بر روی اپلیکیشن و در نهایت تایید پرونده داوطلب ( این مصاحبه به زبان فرانسه می باشد )

15 دسامبر تا 19 ژانویه ( 25 آذر تا 30 دی )

آدرس :

ساختمان مرکز زبان فرانسه تهران، دفتر کامپوس فرانس

بین میدان فردوسی و پل کالج، خیابان ابیورد، بن بست کیمیا، پلاک 8

*جزییات این مدارک در فایل پیوست موجود می باشد.

** جزییات این مدارک در فایل پیوست موجود می باشد.