Admission 2016

چند نکته پیرامون نحوه پر کردن پرونده آنلاین : 

 

نکته 1

در قسمت مربوط به تکمیل پرونده تحصیلی لطفا به شیوه های زیر اقدام نمایید :

در صورت داشتن کاردانی و یا اشتغال به تحصیل  در این مقطع (با ارایه گواهی اشتغال به تحصیل) به یکی از دو شیوه زیر : 

 

Diplôme de bac+2

Bac+2+relevé de notes

Bac+1+relevé de notes

Ou bien :

Diplôme de bac+2 = en cours

Bac+2+relevé de notes

Bac+1+relevé de notes

 

در صورت داشتن کارشناسی و یا اشتغال به تحصیل در این مقطع (با ارایه گواهی اشتغال به تحصیل) به یکی از دو شیوه زیر : 

 

Diplôme de bac+4 = Licence

Bac+4+relevé de notes

Bac+3+relevé de notes

Bac+2+relevé de notes

Bac+1+relevé de notes

Ou bien :

Diplôme de bac+4 = en cours

Bac+4+relevé de notes

Bac+3+relevé de notes

Bac+2+relevé de notes

Bac+1+relevé de notes

در صورت داشتن کارشناسی ارشد و یا اشتغال به تحصیل در این مقطع (با ارایه گواهی اشتغال به تحصیل)به یکی از دو شیوه زیر : 

Diplôme de bac+6 = Master

Bac+6+relevé de notes

Bac+5+relevé de notes

Diplôme de bac+4 = Licence

Bac+4+relevé de notes

Bac+3+relevé de notes

Bac+2+relevé de notes

Bac+1+relevé de notes

Ou bien :

Diplôme de bac+6 = en cours

Bac+6+relevé de notes

Bac+5+relevé de notes

Diplôme de bac+4 = Licence

Bac+4+relevé de notes

Bac+3+relevé de notes

Bac+2+relevé de notes

Bac+1+relevé de notes

نمونه تابلوی پر شده در فایل پیوست قابل مشاهده است***

 نکته 2

به هنگام انتخاب و اضافه نمودن یک رشته تحصیلی در پرونده به نکات زیر توجه فرمایید :

 مراجعه به سایت رسمی دانشگاه و اطمینان از امکان انتخاب رشته با توجه به پیش نیاز

  انتخاب مقطع تحصیلی مناسب با سوابق تحصیلی

 

آشنایی با نحوه پر کردن پرونده الکترونیک

  •