جلسات رایگان اطلاع رسانی دانشجویی

 
دسامبر

جلسات رایگان دانشجویی برای ادامه تحصیل در فرانسه

دسامبر

  جلسه مستر و دکترا

 سه شنبه 17 دسامبر برابر با 26 آذر ساعت 2 و نیم   / لینک ثبت نام

  جلسه مستر و دکترا

 سه شنبه 31 دسامبر برابر با 10 دی ساعت 9 و نیم   / لینک ثبت نام

 

 توجه : شرکت در این جلسات رایگان می باشد .

 مکان جلسه   :

 ساختمان مرکز زبان فرانسه تهران

 خیابان انقلاب، بین میدان فردوسی و پل کالج، خیابان ابیورد، بن بست کیمیا، پلاک 8

توجه  :

 لطفا نیم ساعت قبل از شروع جلسه در محل حاضر شوید