جلسات رایگان اطلاع رسانی دانشجویی

 
سپتامبر

جلسات رایگان دانشجویی برای ادامه تحصیل در فرانسه

سپتامبر

  جلسه مستر و دکترا

 چهارشنبه 4 سپتامبر برابر با 13 شهریور ساعت 9 و نیم   / لینک ثبت نام

  جلسه مستر و دکترا

 دوشنبه 16 سپتامبر برابر با 25 شهریور ساعت 9 و نیم   / لینک ثبت نام

  جلسه لیسانس همه رشته ها و لیسانس و مستر رشته معماری

جمعه 27 سپتامبر برابر با 5 مهر ساعت 2 و نیم   / لینک ثبت نام

جلسه مستر و دکترا

 دوشنبه 30 سپتامبر برابر با 8 مهر ساعت 9 و نیم   / لینک ثبت نام

 توجه : شرکت در این جلسات رایگان می باشد .

 مکان جلسه   :

 ساختمان مرکز زبان فرانسه تهران

 خیابان انقلاب، بین میدان فردوسی و پل کالج، خیابان ابیورد، بن بست کیمیا، پلاک 8

توجه  :

 لطفا نیم ساعت قبل از شروع جلسه در محل حاضر شوید