جلسات رایگان اطلاع رسانی دانشجویی

 
مارس

جلسات رایگان دانشجویی برای ادامه تحصیل در فرانسه

مارس

  جلسه سال اول لیسانس در دانشگاه + لیسانس و مستر معماری در مدارس معماری

 سه شنبه 3 مارس برابر با 13 اسفند ساعت 9 و نیم   / لینک ثبت نام

  جلسه مستر و دکترا

سه شنبه 10 مارس برابر با 20 اسفند ساعت 2 و نیم   / لینک ثبت نام

 توجه : شرکت در این جلسات رایگان می باشد .

 مکان جلسه   :

 ساختمان مرکز زبان فرانسه تهران

 خیابان انقلاب، بین میدان فردوسی و پل کالج، خیابان ابیورد، بن بست کیمیا، پلاک 8

توجه  :

 لطفا نیم ساعت قبل از شروع جلسه در محل حاضر شوید