جلسات رایگان اطلاع رسانی دانشجویی

 
آوریل

جلسات رایگان دانشجویی برای ادامه تحصیل در فرانسه

آوریل

  جلسه مستر و دکترا

 پنج شنبه 11 آوریل برابر با 22 فروردین ساعت 2 و نیم / لینک ثبت نام

  جلسه مستر و دکترا

 یکشنبه 14 آوریل برابر با 25 فروردین ساعت 9 و نیم   / لینک ثبت نام

  جلسه لیسانس همه رشته ها و لیسانس و مستر رشته معماری

 سه شنبه 23 آوریل برابر با 3 اردیبهشت  ساعت 2 و نیم   / لینک ثبت نام

  جلسه مستر و دکترا

 دوشنبه 29 آوریل برابر با 9 اردیبهشت ساعت 9 و نیم   / لینک ثبت نام

 توجه : شرکت در این جلسات رایگان می باشد .

 مکان جلسه   :

 ساختمان مرکز زبان فرانسه تهران

 خیابان انقلاب، بین میدان فردوسی و پل کالج، خیابان ابیورد، بن بست کیمیا، پلاک 8

توجه  :

 لطفا نیم ساعت قبل از شروع جلسه در محل حاضر شوید.