جلسات رایگان اطلاع رسانی دانشجویی

 
دسامبر

جلسات رایگان دانشجویی برای ادامه تحصیل در فرانسه

دسامبر

  جلسه لیسانس همه رشته ها و لیسانس و مستر رشته معماری

 پنج شنبه 6 دسامبر برابر با 15 آذر ساعت 2 و نیم / لینک ثبت نام

  جلسه لیسانس همه رشته ها و لیسانس و مستر رشته معماری

 شنبه 8 دسامبر برابر با 17 آذر ساعت 9 و نیم / لینک ثبت نام

  جلسه مستر و دکترا

 پنج شنبه 13 دسامبر برابر با 22 آذر ساعت 2 و نیم   / لینک ثبت نام

  جلسه مستر و دکترا

 یکشنبه 23 دسامبر برابر با 2 دی ساعت 9 و نیم   / لینک ثبت نام

  جلسه مستر و دکترا

 شنبه 29 دسامبر برابر با 8 دی ساعت 2 و نیم   / لینک ثبت نام

  جلسه مستر و دکترا

 یکشنبه 30 دسامبر برابر با 9 دی ساعت 9 و نیم   / لینک ثبت نام

 توجه : شرکت در این جلسات رایگان می باشد .

 مکان جلسه   :

 ساختمان مرکز زبان فرانسه تهران

 خیابان انقلاب، بین میدان فردوسی و پل کالج، خیابان ابیورد، بن بست کیمیا، پلاک 8

توجه  :

 لطفا نیم ساعت قبل از شروع جلسه در محل حاضر شوید.