جلسات رایگان اطلاع رسانی دانشجویی

 
اکتبر

جلسات رایگان دانشجویی برای ادامه تحصیل در فرانسه

اکتبر

  جلسه لیسانس همه رشته ها و لیسانس و مستر رشته معماری

 سه شنبه 8 اکتبر برابر با 16 مهر ساعت 9 و نیم / لینک ثبت نام

  جلسه مستر و دکترا

 چهارشنبه 16 اکتبر برابر با 24 مهر ساعت 9 و نیم   / لینک ثبت نام

  جلسه مستر و دکترا

 چهارشنبه 30 اکتبر برابر با 8 آبان ساعت 2 و نیم   / لینک ثبت نام

 توجه : شرکت در این جلسات رایگان می باشد .

 مکان جلسه   :

 ساختمان مرکز زبان فرانسه تهران

 خیابان انقلاب، بین میدان فردوسی و پل کالج، خیابان ابیورد، بن بست کیمیا، پلاک 8

توجه  :

 لطفا نیم ساعت قبل از شروع جلسه در محل حاضر شوید.