جلسات رایگان اطلاع رسانی دانشجویی

 
اکتبر

جلسات رایگان دانشجویی برای ادامه تحصیل در فرانسه

اکتبر

  جلسه لیسانس همه رشته ها و لیسانس و مستر رشته معماری

 دوشنبه  8  اکتبر  برابر با 16  مهر ساعت 9 و نیم / لینک ثبت نام

جلسه مستر و دکترا

 پنج شنبه 11  اکتبر  برابر با 19 مهر ساعت 9 و نیم / لینک ثبت نام

  جلسه مستر و دکترا

 سه شنبه   16  اکتبر  برابر با 24  مهر ساعت 2 و نیم   / لینک ثبت نام

  جلسه لیسانس همه رشته ها و لیسانس و مستر رشته معماری

 پنج شنبه   18  اکتبر  برابر با 26  مهر ساعت 2 و نیم   / لینک ثبت نام

  جلسه مستر و دکترا

 یکشنبه  21  اکتبر  برابر با 29  مهر ساعت 9 و نیم   / لینک ثبت نام

  جلسه لیسانس همه رشته ها و لیسانس و مستر رشته معماری

 چهارشنبه   24  اکتبر  برابر با 2  آبان ساعت 9 و نیم   / لینک ثبت نام

 توجه : شرکت در این جلسات رایگان می باشد .

 مکان جلسه   :

 ساختمان مرکز زبان فرانسه تهران

 خیابان انقلاب، بین میدان فردوسی و پل کالج، خیابان ابیورد، بن بست کیمیا، پلاک 8

توجه  :

 لطفا نیم ساعت قبل از شروع جلسه در محل حاضر شوید.