جلسات رایگان اطلاع رسانی دانشجویی

 
فوریه

جلسات رایگان دانشجویی برای ادامه تحصیل در فرانسه

فوریه

  جلسه مستر و دکترا

 یکشنبه 2 فوریه برابر با 13 بهمن ساعت 9 و نیم / لینک ثبت نام

  جلسه لیسانس همه رشته ها و لیسانس و مستر رشته معماری

 یکشنبه 9 فوریه برابر با 20 بهمن ساعت 9 و نیم / لینک ثبت نام

  جلسه مستر و دکترا

 یکشنبه 16 فوریه برابر با 27 بهمن ساعت 9 و نیم   / لینک ثبت نام

  جلسه مستر و دکترا

 پنج شنبه 27 فوریه برابر با 8 اسفند ساعت 2 و نیم   / لینک ثبت نام

 توجه : شرکت در این جلسات رایگان می باشد .

 مکان جلسه   :

 ساختمان مرکز زبان فرانسه تهران

 خیابان انقلاب، بین میدان فردوسی و پل کالج، خیابان ابیورد، بن بست کیمیا، پلاک 8

توجه  :

 لطفا نیم ساعت قبل از شروع جلسه در محل حاضر شوید.