جلسات رایگان اطلاع رسانی دانشجویی

 
مارس

جلسات رایگان دانشجویی برای ادامه تحصیل در فرانسه

مارس

  جلسه مستر و دکترا

 شنبه 2 مارس برابر با 11 اسفند ساعت 9 و نیم / لینک ثبت نام

  جلسه مستر و دکترا

 شنبه 9 مارس برابر با 18 اسفند ساعت 9 و نیم   / لینک ثبت نام

  جلسه لیسانس همه رشته ها و لیسانس و مستر رشته معماری

 چهارشنبه 13 مارس برابر با 22 اسفند ساعت 9 و نیم   / لینک ثبت نام

  جلسه مستر و دکترا

 جمعه 15 مارس برابر با 24 اسفند ساعت 2 و نیم   / لینک ثبت نام

 توجه : شرکت در این جلسات رایگان می باشد .

 مکان جلسه   :

 ساختمان مرکز زبان فرانسه تهران

 خیابان انقلاب، بین میدان فردوسی و پل کالج، خیابان ابیورد، بن بست کیمیا، پلاک 8

توجه  :

 لطفا نیم ساعت قبل از شروع جلسه در محل حاضر شوید.