جلسات رایگان اطلاع رسانی دانشجویی/ مستر و دکترا

 
ماه مه

جلسات رایگان دانشجویی برای ادامه تحصیل در فرانسه

ماه مه

 جلسه مستر و دکترا

دوشنبه 29 مه برابر با 8 خرداد ساعت 9 و نیم / لینک ثبت نام

توجه : شرکت در این جلسات رایگان می باشد.

  مکان جلسه   :

   ساختمان مرکز زبان فرانسه تهران

  خیابان انقلاب، بین میدان فردوسی و پل کالج، خیابان ابیورد، بن بست کیمیا، پلاک 8

  توجه  :

  لطفا نیم ساعت قبل از شروع جلسه در محل حاضر شوید.