جلسات رایگان اطلاع رسانی دانشجویی

 
ماه ژوئن

جلسات رایگان دانشجویی برای ادامه تحصیل در فرانسه

ماه ژوئن

 جلسه مستر و دکترا

پنج شنبه 15 ژوئن برابر با 25 خرداد ساعت 9 و نیم / لینک ثبت نام

جلسه لیسانس : این جلسه جهت اقدام برای سال اول لیسانس تمامی رشته ها و همین طور لیسانس و مستر رشته معماری می باشد.

چهارشنبه 28 ژوئن برابر با 7 تیر ساعت 9 و نیم / لینک  ثبت نام

توجه : شرکت در این جلسات رایگان می باشد.

  مکان جلسه   :

   ساختمان مرکز زبان فرانسه تهران

  خیابان انقلاب، بین میدان فردوسی و پل کالج، خیابان ابیورد، بن بست کیمیا، پلاک 8

  توجه  :

  لطفا نیم ساعت قبل از شروع جلسه در محل حاضر شوید.