جلسات رایگان اطلاع رسانی دانشجویی/ مستر و دکترا

 
ماه فوریه

جلسات رایگان دانشجویی برای ادامه تحصیل در فرانسه

ماه فوریه

جلسه لیسانس (سال اول تمامی رشته ها در دانشگاه و لیسانس و فوق لیسانس معماری در مدارس معماری)

چهارشنبه 8 فوریه برابر با 20 بهمن ساعت 9 و نیم تا 13 / لینک ثبت نام

 جلسه مستر و دکترا

دوشنبه 20 فوریه برابر با 2 اسفند ساعت 2 تا 5 و نیم عصر / لینک ثبت نام

 جلسه مستر و دکترا

دوشنبه 27 فوریه برابر با 9 اسفند ساعت 9 و نیم تا 13 / لینک ثبت نام

 

توجه : شرکت در این جلسات رایگان می باشد.

  مکان جلسه   :

   ساختمان مرکز زبان فرانسه تهران

  خیابان انقلاب، بین میدان فردوسی و پل کالج، خیابان ابیورد، بن بست کیمیا، پلاک 8

  توجه  :

  لطفا نیم ساعت قبل از شروع جلسه در محل حاضر شوید.