جلسات رایگان اطلاع رسانی دانشجویی

 
ماه سپتامبر

جلسات رایگان دانشجویی برای ادامه تحصیل در فرانسه

 ماه سپتامبر

 جلسه لیسانس : این جلسه جهت اقدام برای سال اول لیسانس تمامی رشته ها و همین طور لیسانس و مستر رشته معماری می باشد.

 پنج شنبه 21 سپتامبر برابر با 30  شهریور ساعت 9 و نیم تا 1 / لینک  ثبت نام

 جلسه مستر و دکترا

 سه شنبه 26 سپتامبر برابر با 4 مهر ساعت دو و نیم تا شش/ لینک ثبت نام

 توجه : شرکت در این جلسات رایگان می باشد.

   مکان جلسه   :

    ساختمان مرکز زبان فرانسه تهران

   خیابان انقلاب، بین میدان فردوسی و پل کالج، خیابان ابیورد، بن بست کیمیا، پلاک 8

   توجه  :

   لطفا نیم ساعت قبل از شروع جلسه در محل حاضر شوید.