جلسات رایگان اطلاع رسانی دانشجویی

 
آوریل

جلسات رایگان دانشجویی برای ادامه تحصیل در فرانسه

آوریل

  جلسه مستر و دکترا

 سه شنبه 24 آوریل برابر با 4 اردیبهشت ساعت 2 بعدازظهر/ لینک ثبت نام

 جلسه مستر و دکترا

 پنج شنبه 26 آوریل برابر با 6 اردیبهشت ساعت 2 بعدازظهر / لینک ثبت نام

 توجه : شرکت در این جلسات رایگان می باشد .

 مکان جلسه   :

 ساختمان مرکز زبان فرانسه تهران

 خیابان انقلاب، بین میدان فردوسی و پل کالج، خیابان ابیورد، بن بست کیمیا، پلاک 8

توجه  :

 لطفا نیم ساعت قبل از شروع جلسه در محل حاضر شوید.