جلسات رایگان اطلاع رسانی دانشجویی > Iran

جلسات رایگان اطلاع رسانی دانشجویی

 
اوت

جلسات رایگان دانشجویی برای ادامه تحصیل در فرانسه

اوت

  جلسه مستر و دکترا

 یکشنبه 19 اوت  برابر با 28 مرداد ساعت 9 و نیم / لینک ثبت نام

  جلسه لیسانس همه رشته ها و لیسانس و مستر رشته معماری

 سه شنبه 28 اوت برابر با 6 شهریورساعت 9 و نیم / لینک ثبت نام

 توجه : شرکت در این جلسات رایگان می باشد .

 مکان جلسه   :

 ساختمان مرکز زبان فرانسه تهران

 خیابان انقلاب، بین میدان فردوسی و پل کالج، خیابان ابیورد، بن بست کیمیا، پلاک 8

توجه  :

 لطفا نیم ساعت قبل از شروع جلسه در محل حاضر شوید.