جلسات رایگان اطلاع رسانی دانشجویی

 
ژانویه

جلسات رایگان دانشجویی برای ادامه تحصیل در فرانسه

ژانویه

 جلسه مستر و دکترا

 پنج شنبه 11 ژانویه برابر با 21 دی ساعت 9 و نیم تا 1 / لینک  ثبت نام

 جلسه مستر و دکترا

 پنج شنبه 18 ژانویه برابر با 28 دی ساعت دو تا شش/ لینک ثبت نام

 توجه : شرکت در این جلسات رایگان می باشد.

   مکان جلسه   :

    ساختمان مرکز زبان فرانسه تهران

   خیابان انقلاب، بین میدان فردوسی و پل کالج، خیابان ابیورد، بن بست کیمیا، پلاک 8

   توجه  :

   لطفا نیم ساعت قبل از شروع جلسه در محل حاضر شوید.