جلسات رایگان اطلاع رسانی دانشجویی

 
نوامبر

جلسات رایگان دانشجویی برای ادامه تحصیل در فرانسه

نوامبر 

جلسه لیسانس : این جلسه جهت اقدام برای سال اول لیسانس تمامی رشته ها و همین طور لیسانس و مستر رشته معماری می باشد.

 چهارشنبه 15 نوامبر برابر با 24 آبان ساعت 9 و نیم تا 1 / لینک  ثبت نام

 جلسه مستر و دکترا

 سه شنبه 21 نوامبر برابر با 30 آبان ساعت دو و نیم تا شش/ لینک ثبت نام

 جلسه مستر و دکترا

   دوشنبه 27 نوامبر برابر با 6 آذر ساعت 9 و نیم تا 1/ لینک ثبت نام

 توجه : شرکت در این جلسات رایگان می باشد.

   مکان جلسه   :

    ساختمان مرکز زبان فرانسه تهران

   خیابان انقلاب، بین میدان فردوسی و پل کالج، خیابان ابیورد، بن بست کیمیا، پلاک 8

   توجه  :

   لطفا نیم ساعت قبل از شروع جلسه در محل حاضر شوید.