جلسات رایگان اطلاع رسانی دانشجویی

 
ژوئن

جلسات رایگان دانشجویی برای ادامه تحصیل در فرانسه

ژوئن

  جلسه مستر و دکترا

 چهار شنبه 20 ژوئن برابر با 30 خرداد ساعت 9 و نیم / لینک ثبت نام

 توجه : شرکت در این جلسات رایگان می باشد .

 مکان جلسه   :

 ساختمان مرکز زبان فرانسه تهران

 خیابان انقلاب، بین میدان فردوسی و پل کالج، خیابان ابیورد، بن بست کیمیا، پلاک 8

توجه  :

 لطفا نیم ساعت قبل از شروع جلسه در محل حاضر شوید.